جواب سوال 20 ProjectEuler: حاصل جمع ارقام فاکتوریل

پروژه اویلر

درود بر علاقمندان تمرین و سوال برنامه نویسی مخصوصا چالش های سایت ProjectEuler امروز رسیدیم به سوال بیستم از چالش های سایت projecteuler.net .  سوال چندان سخت نیست و فکر می کردم با راحت ترین راه […]

جواب سوال 19 ProjectEuler: شمارش یکشنبه ها

پروژه اویلر

درود بر دوستان عزیز هر سوالی که از سایت projecteuler حل می کنم یک شور و شوق جذابی در من ایجاد می شه! سوال 19 هم همینطور! در این چالش گفته یک سری اطلاعات از تاریخ […]

جواب سوال 18 ProjectEuler: Maximum path sum

پروژه اویلر

سلام. رسیدیم به چالش 18 سایت پروژه اویلر که سوال بانمکی داره! با شروع از بالای مثلث زیر و حرکت به اعداد مجاور در ردیف زیرین ، حداکثر مجموع از بالا به پایین 23 است. […]

جواب سوال 17 ProjectEuler: شمارش تعداد حروف

پروژه اویلر

چالش هفدهم سایت پروژه اویلر رو دوست داشتم! اگر اعداد یک تا 5 را بصورت حروف انگلیسی بنویسیم:  one, two, three, four, five که داریم: 3 + 3 + 5 + 4 + 4 = […]

جواب سوال 16 ProjectEuler: مجموعه ارقام توان Power digit sum

پروژه اویلر

چالش شانزدهم سایت پروژه اویلر سوال خیلی ساده ای داره: نتیجه 2 به توان 15 برابر با 32768 است و مجموعه ارقام این عدد: 3 + 2 + 7 + 6 + 8 = 26 مجموعه ارقام […]

جواب سوال 15: مسیرهای یک شبکه منظم Lattice paths

پروژه اویلر

چالش پانزدهم سایت Project Euler یک سوال خیلی جالب هست. من کمی توی یافتن راه حل به مشکل برخوردم اما وقتی راه حساب کردن جواب ها را پیدا کردم پیاده سازی کدبرنامه نویسی کار سختی […]

جواب سوال 14 ProjectEuler: Longest Collatz sequence

پروژه اویلر

درود قالب همیشگی مطالب وبلاگ را کمی تغییر دادم! چالش چهاردهم سایت پروژه اویلر رو امروز با کمک زبان برنامه نویسی محبوب پایتون حل خواهیم کرد! سوال 14 پرسیده: توالی تکراری زیر برای مجموعه اعداد […]

جواب سوال 13 ProjectEuler: مجموع بزرگ Large sum

پروژه اویلر

چالش سیزدهم سایت projecteuler.net این هست: صد عدد 50 رقمی داریم، ده رقم اول جمع این اعداد را بیابید. همانطور که اطلاع دارید در حل یک مسئله برنامه نویسی راه حل های مختلفی وجود دارد، ما در این سایت اولین […]

جواب سوال 12 ProjectEuler: Highly divisible triangular number

پروژه اویلر

چالش دوازدهم سایت projecteuler.net این هست: توالی اعداد مثلث با اضافه کردن اعداد طبیعی ایجاد می شود. بنابراین عدد مثلث هفتم 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 […]

جواب سوال 11 ProjectEuler: بزرگترین حاصلضرب در یک شبکه

پروژه اویلر

چالش یازدهم سایت projecteuler.net این هست: در شبکه 20 در 20 زیر 4 عدد در امتداد یک خط مورب با رنگ قرمز مشخص شده اند. حاصلضرب این اعداد 1788696 می شود. بزرگترین حاصلضرب چهار عدد در یک […]