معرفی سایت پروژه اویلر ProjectEuler.net برای تمرین برنامه نویسی

پروژه اویلر

سایت پروژه اویلر (Project Euler) با آدرس https://projecteuler.net منبعی از چالش ها و سوالات جالب برنامه نویسی است که اگر علاقمند به برنامه نویسی هستید توصیه میکنم سوالات آنرا جواب داده و در تمرین ها شرکت […]

چگونه تمرینات مختلف برنامه نویسی را پیدا و آنها را انجام دهیم؟

یکی از بهترین روش‌های یادگیری برنامه نویسی که همیشه تاکید فراوانی هم به آن شده، انجام تمرینات مختلف برنامه نویسی است؛ به این صورت که بعد از یاد گرفتن مباحث مختلف آنها را در پروژه […]