جواب سوال دوم ProjectEuler: اعداد زوج فیبوناچی

پروژه اویلر

چالش دوم سایت projecteuler.net این هست:

هر عدد جدید در سری فیبوناچی از جمع دو عدد قبل از خود به وجود می آید.با شروع از 1 و 2 ده عدد اول این سری عبارتند از:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …

با درنظر گرفتن اعداد موجود در سری فیبوناچی به شرطی که از 4میلیون تجاوز نکند، مجموع اعداد زوج موجود در این سری را پیدا کنید

همانطور که اطلاع دارید در حل یک مسئله برنامه نویسی راه حل های مختلفی وجود دارد، ما در این سایت اولین راه حلی که توسط آن به جواب می رسیم را به نمایش خواهیم گذاشت و شما میتوانید راه حل های خودتان را در کدنویسی اعمال نمایید و یا پس از ورود جواب صحیح در سایت به بخش مباحث مربوط به آن چالش مراجعه کرده و راه حل های مختلف دیگر کاربران را مشاهده نمایید. همچنین می توانید از بخش نظرات این پست هم برای انتشار کدهایتان و یا بحث درمورد این مسئله استفاده نمایید.

fibonacciNumbers = [0, 1]
sumOfEvens = 0

for i in range(2, 70):
  fibonacciNumbers.append(fibonacciNumbers[i-1]+fibonacciNumbers[i-2])
  if fibonacciNumbers[i] < 4000000:
    if fibonacciNumbers[i] % 2 == 0:
      sumOfEvens = sumOfEvens + fibonacciNumbers[i]
  else:
    break

print(fibonacciNumbers)
print(sumOfEvens)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *