جواب سوال 30 پروژه اویلر: Digit fifth powers

پروژه اویلر

امروز قصد حل چالش 30 پروژه اویلر را داریم که می توانید در اینجا به آن دسترسی داشته باشید که از ما میخواهد:

در کل اعداد حقیقی فقط سه عدد وجود دارد که جمع ارقام آن به توان 4 با خود آن عدد برابر باشد:

1634 = 14 + 64 + 34 + 44
8208 = 84 + 24 + 04 + 84
9474 = 94 + 44 + 74 + 44

عدد 1 = 14 شامل مسئله نمی شود.

جمع این اعداد برابر است با: 1634 + 8208 + 9474 = 19316

جمع تمامی اعدادی را به دست آورید که، جمع توان پنجم ارقام آنها با خود عدد برابر است.

بسیار خوب، یک سوال جالب دیگر و راه حل آن که در زیر مشاهده می فرمایید.

myList = []
for num in range(2, 355000):
  sumFifthPower = 0
  for digit in str(num):
    sumFifthPower += int(digit)**5
  if sumFifthPower == num:
    myList.append(sumFifthPower)


print(sum(myList))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *