جواب سوال چهارم ProjectEuler: عدد پالیندروم (واروخوانه)

پروژه اویلر

چالش چهارم سایت projecteuler.net این هست:

یک عدد پالیندرومیک به هر دو صورت یکسان خوانده می شود. بزرگترین پالیندروم ساخته شده از حاصلضرب دو عدد 2 رقمی ، 91*99 برابر با 9009 است.

بزرگترین عدد پالیندرومیک ساخته شده از حاصلضرب دو عدد 3 رقمی را پیدا کنید.

همانطور که اطلاع دارید در حل یک مسئله برنامه نویسی راه حل های مختلفی وجود دارد، ما در این سایت اولین راه حلی که توسط آن به جواب می رسیم را به نمایش خواهیم گذاشت و شما میتوانید راه حل های خودتان را در کدنویسی اعمال نمایید و یا پس از ورود جواب صحیح در سایت به بخش مباحث مربوط به آن چالش مراجعه کرده و راه حل های مختلف دیگر کاربران را مشاهده نمایید. همچنین می توانید از بخش نظرات این پست هم برای انتشار کدهایتان و یا بحث درمورد این مسئله استفاده نمایید.

for i in range(999,900,-1):
  for j in range(999,900,-1):
    x=str(i*j)
    y=x[::-1]
    if x == y:
      print(f"I= {i} and J= {j} and X= {x}" )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *