جواب سوال ششم ProjectEuler: جمع مربعات

پروژه اویلر

چالش ششم سایت projecteuler.net این هست:

حاصل جمع مربع های ده عدد طبیعی 385 است، مربع جمع ده عدد طبیعی 3025 است. اختلاف مربع جمع اعداد با جمع مربع اعداد 2640 است! اختلاف میان این دو مربع را برای 100 عدد طبیعی بدست آورید.

همانطور که اطلاع دارید در حل یک مسئله برنامه نویسی راه حل های مختلفی وجود دارد، ما در این سایت اولین راه حلی که توسط آن به جواب می رسیم را به نمایش خواهیم گذاشت و شما میتوانید راه حل های خودتان را در کدنویسی اعمال نمایید و یا پس از ورود جواب صحیح در سایت به بخش مباحث مربوط به آن چالش مراجعه کرده و راه حل های مختلف دیگر کاربران را مشاهده نمایید. همچنین می توانید از بخش نظرات این پست هم برای انتشار کدهایتان و یا بحث درمورد این مسئله استفاده نمایید.

sumOfSquares = 0
squaresOfSum = 0

for i in range(1, 101):
    sumOfSquares += (i**2)
    squaresOfSum += i

difference = (squaresOfSum**2)-sumOfSquares
print(difference)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *