جواب سوال هفتم ProjectEuler: هزارویکمین عدد اول

پروژه اویلر

چالش هفتم سایت projecteuler.net این هست:

با ذکر لیست شش عدد اول که 2، 3، 5، 7، 11، 13 می باشند، می توانیم ببینیم که ششمین عدد اول 13 است.

10001 امین عدد اول کدام است؟

همانطور که اطلاع دارید در حل یک مسئله برنامه نویسی راه حل های مختلفی وجود دارد، ما در این سایت اولین راه حلی که توسط آن به جواب می رسیم را به نمایش خواهیم گذاشت و شما میتوانید راه حل های خودتان را در کدنویسی اعمال نمایید و یا پس از ورود جواب صحیح در سایت به بخش مباحث مربوط به آن چالش مراجعه کرده و راه حل های مختلف دیگر کاربران را مشاهده نمایید. همچنین می توانید از بخش نظرات این پست هم برای انتشار کدهایتان و یا بحث درمورد این مسئله استفاده نمایید.

def isPrime(num):  
  if num > 1:  
    for i in range(2,num):
      if (num % i) == 0:
        break
    else:
      return num
  else:
    print(num,"is not a prime number")
primeNumbers=[1]
for i in range(2,111000):
  if (isPrime(i)):
    primeNumbers.append(i)

print(primeNumbers[10001])

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *