جواب سوال 9 ProjectEuler: مثلث (سه گانه) فیثاغورثی ویژه

پروژه اویلر

چالش نهم سایت projecteuler.net این هست:

یک مثلث فیثاغورثی مجموعه ای از 3 عدد طبیعی است که a<b<c می باشد به طوری که:

a2 + b2 = c2

برای مثال 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52

برای معادله a + b + c = 1000 دقیقا یک مثلث فیثاغورث وجود دارد. اندازه abc را پیدا کنید

همانطور که اطلاع دارید در حل یک مسئله برنامه نویسی راه حل های مختلفی وجود دارد، ما در این سایت اولین راه حلی که توسط آن به جواب می رسیم را به نمایش خواهیم گذاشت و شما میتوانید راه حل های خودتان را در کدنویسی اعمال نمایید و یا پس از ورود جواب صحیح در سایت به بخش مباحث مربوط به آن چالش مراجعه کرده و راه حل های مختلف دیگر کاربران را مشاهده نمایید. همچنین می توانید از بخش نظرات این پست هم برای انتشار کدهایتان و یا بحث درمورد این مسئله استفاده نمایید.

for i in range(1, 336):
  for j in range(i+1, 670):
    for k in range(j+1, 1000):
      if i+j+k == 1000:
        if ((i*i)+(j*j) == k*k):
          print(i*j*k)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *