جواب سوال 19 ProjectEuler: شمارش یکشنبه ها

پروژه اویلر

درود بر دوستان عزیز هر سوالی که از سایت projecteuler حل می کنم یک شور و شوق جذابی در من ایجاد می شه! سوال 19 هم همینطور! در این چالش گفته یک سری اطلاعات از تاریخ […]