جواب سوال 22 ProjectEuler: امتیازات اسامی

پروژه اویلر

امروز هم با شما هستیم تا یکی دیگر از چالش‌های سایت پروژه اویلر رو باهم به جواب برسونیم. رسیدیم به چالش شماره 22 : با استفاده از فایل Names.txt که حاوی 5000 اسم هست، باید اسامی رو […]