جواب سوال 24 ProjectEuler: Lexicographic permutations

پروژه اویلر

جواب سوال 24 امروز یک سوال جالب داریم و کدی که جواب رو به ما میده اما راه حل رو نه :))) خلاصه سوال این هست: جایگشت لکسیکوگرافیک 0 و 1 و 2 برابر است […]