جواب سوال دوم ProjectEuler: اعداد زوج فیبوناچی

پروژه اویلر

چالش دوم سایت projecteuler.net این هست: هر عدد جدید در سری فیبوناچی از جمع دو عدد قبل از خود به وجود می آید.با شروع از 1 و 2 ده عدد اول این سری عبارتند از: 1, […]