جواب سوال 27 پروژه اویلر: Quadratic primes

پروژه اویلر

چالش 27 سایت پروژه اویلر بازهم ربطی به اعداد اول دارد. درباره اعداد اول در اینجا و اینجا و چند سوال دیگر که با جستجو می توانید آنهارا پیدا کنید صحبت کرده ایم. در سوالی […]

جواب سوال 10 ProjectEuler: جمع اعداد اول Summation of primes

پروژه اویلر

چالش دهم سایت projecteuler.net این هست: مجموع اعداد اول زیر ده  17 است. جمع کل اعداد اول زیر دو میلیون را پیدا کنید. همانطور که اطلاع دارید در حل یک مسئله برنامه نویسی راه حل های مختلفی […]

جواب سوال هفتم ProjectEuler: هزارویکمین عدد اول

پروژه اویلر

چالش هفتم سایت projecteuler.net این هست: با ذکر لیست شش عدد اول که 2، 3، 5، 7، 11، 13 می باشند، می توانیم ببینیم که ششمین عدد اول 13 است. 10001 امین عدد اول کدام است؟ […]

جواب سوال سوم ProjectEuler: بزرگترین فاکتور عدد اول

پروژه اویلر

چالش سوم سایت projecteuler.net این هست: فاکتورهای عدد اول برای 13195 اعداد 5، 7، 13 و 29 می باشند. بزرگترین فاکتور عدد اول برای عدد 600851475143 را پیدا کنید. همانطور که اطلاع دارید در حل یک مسئله برنامه […]