جواب سوال 14 ProjectEuler: Longest Collatz sequence

پروژه اویلر

درود قالب همیشگی مطالب وبلاگ را کمی تغییر دادم! چالش چهاردهم سایت پروژه اویلر رو امروز با کمک زبان برنامه نویسی محبوب پایتون حل خواهیم کرد! سوال 14 پرسیده: توالی تکراری زیر برای مجموعه اعداد […]