استفاده از شبکه های عصبی عمیق آموزش دیده برای شناسایی تصویر حیوانات

شناسایی تصویر

امروز دوست دارم با استفاده از یک شبکه عصبی ترین شده(Trained) تصاویری که از حیوانات مختلف داریم را شناسایی کنیم. برای اینکار از زبان برنامه نویسی پایتون و کتابخانه پایتورچ در jupyter notebook استفاده خواهیم کرد.